Popisy objektů


   ● Bašta sv. Jadwigy

   ● Vodní pevnost

   ● Reduta Kapucynska

   ● Náspy Jerozolimskie vnitřní

   ● Reduta Kardynalska

   ● Vnitřní opevnění Jerozolimské

   ● Pevnost Prusy

   ● Železniční valy

   ● Pevnost I

   ● Vysoké opevnění

   ● Pevnost II

   ● Pozůstatky kleštinových předvalů

   ● Pevnost III

   ● Nová Fleš

W opisach wykorzystano następujące źródła:

prof. dr. Edmund Małachowicz i Andrzej Stupak
"Nowożytne fortyfikacje Twierdzy Nysa"

Wrocław 1986r.)

Autorska Pracownia arch. M. Małachowicza
"Wariantowa koncepcja prpgramowo-przestrzenna
dla projektu pn.: Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa - etap I"

Wrocław 2004

Praca zbiorowa
"Fortyfikacja 1 - Krajowe Seminarium Naukowe Twierdza Nysa"
Warszawa 2000r.


Kazimierz Staszków
"Nysa - Gawęda o fortach"
Nysa 2006