Beneficient / Investor

Investorem a beneficientem projektu je obec Nysa – Městský úřad v Nyse

Adres : 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15.

www.nysa.pl


Telefon: 077 – 4080505
Telefax: 077 – 4080614

NIP – 753-10-06-938
REGON – 000517364