Koordynator

Osoby zodpovědné za realizaci projektu a podpis smlouvy s vojvodou Opolským:

1. Anna Smyk – podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie
2. Andrzej Tatarczak – specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie
3. Bogumiła Olewicz – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie

Koordynátor projektu:

1. Ryszard Tasarek – naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 569

Projektová dokumentace:

1. Andrzej Tatarczak – specjalista Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 579

Stavební práce:

1. Kazimierz Jakimczyk – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 583

Organizace projektu – smlouvy, hodnocení, rozpočty projektu:

1. Bogumiła Olewicz – inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nysie – tel. 077 40 80 581

Podpora projektu:

1. Anna Smyk – podinspektor Wydziału Inicjatyw i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Nysie - tel. 077 40 80 552