Financování

Projekt obce Nysa: „Park Kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I“ číslo Z/2.16/III/3.2/19/05 je finančně podporován Evropským fondem regionálního rozvoje v rámci Zintegrovaného programu operativního regionálního rozvoje v letech 2004-2006, Priorita 3 – Lokální rozvoj, akce 3.2. – Oblast podléhající přeměněnám.

Projekt byl kladně ohodnocetn jak po stránce formální, tak i meritórní. Po poradě Regionálního řídícího výboru získal tento návrh I. místo v hodnocení. Dne 19. prosince 2005 byla Městskému úřadu v Nyse Opolským krajským úřadem schválena finanční dotace ve výši 7 346 177 zlotých na realizaci projektu

Slouva o financování projektu číslo Z/2.16/III/3.2/19/05U/2/06 byla podepsána Opolským krajským úřadem   dne 9. března 2006.

1. Celková hodnota projektu podle smlouvy a dodatků – 11 301 803,45 zlotých.

2. Hodnota finanční podpory podle smlouvy a dodatků – 7 204 903,26 zlotých v tom je zahrnuto:

- Evropský fond regionálního rozvoje – 6 357 167,85 zlotých, což dělá 57,75% kvalifikovaných výdajů

- Státní rozpočet – 847 735,41 zlotých, což dělá 7,70% kvalifikových výdajů.

3. Vlastní vklad Městského úřadu Nysa podle smlouvy a dodatků – 4 096 900,19 zlotých, což dělá 34,55%