Historie projektu

Nyský region se nachází v severozápadní části Opolské oblasti

Region Nysa má rozlohu 217 km2 a žije zde 60 tisíc obyvatel.

Nysa je již po staletí nazývána Slezským Římem a svou bohatou architekturou všech památek a také přírodními zajímavostmi přitahuje mnoho turistů. Její opevnění je jedním z dobrých příkladů opevňování na nížinatém terénu. Do dnes se zachovalo okolo 50 – 60 % novodobého systému opevňování z počátku 19. století.

Tvrz Nysa je dílem jak staro tak i novopruské školy vznikala a rozvíjela se v letech 1741 – 1888. V 16.I a 17. století se zde projevil i vliv bastionové italské školy a také školy holandské. Nejstarší novodobé opevnění Nysy bylo vytvořeno podle projektu Schneidera von Lindou v roce 1594. Podle tohoto projektu bylo opevnění vybudováno na počátku 17. století. V roce 1643 byla pak Tvrz Nysa zrekonstruována podle staroholandské školy.

Objekt Tvrze Nysa se rozkládá na  80 ha a celková rozloha opevnění je 230 ha.

Do dnes se zachovaly tyto části opevnění:

1) Pozůstatky opevněného tábora z 18. století, složeného z pevnosti Prusy s pásem spojovacích valů, pevnosti Bombardierów a redutami Kapucyńską i Jerozolimską spolu s vnitřním opevněním Jerozolimskim.  

2) Vysoké opevnění s částečně zničenou baštou Grogkowskou, vnější opevněním Jerozolimskim s Vysokým redanem a Vysokou baterií a také redutou Króliczą.

3) Předsunuté pevnosti (I, II, III) také pevnost nad Bielawką (Vodní pevnost) a Nová fleš.

4) Opevnění povoďňové s  redutou Kardynalską

5) Opevnění železniční s novopruským bastionovým půdorysem.

Nyské opevnění nemůžeme brát jako zapomenutou historii, ale stalo se také vážným problémem součastnosti.  Tvrze mají velkou rozlohu a zabírají velké plochy a právě proto je tak důležité a správné popsat jejich funkci  a jejich využití. Stav, ve kterém jsou nyní tato opevnění, není zrovna ideální. Proces postupného rozpadu a také vandalismu zapříčinili, že nyské opevnění je charakterizováno jako nedostatečné pro tvorbu nových pracovních míst. Rozhodnutí nyského představenstva o oživení a propagaci nyského opevnění je založeno na snaze nalézt nová řešení pro staré formy a také přizpůsobit starou architekturu dnešnímu životu, což má posílit turisticko-kulturní nabídku a také prodloužit turistickou sezónu.

V letech 2005-2013 se plánuje realizace nasledujících úkolů:

1. Revitalizace Vodní pevnosti.

2. Revitalizace Bašty Svaté Jadwigy.

3. Spojení hráze Vodní pevnosti s nábřežím řeky Nysy Kłodzké.

4. Revitalizace k Vodní pevnosti, přilehlého Městského parku zároveň s vodním systémem příkopu, kanálů, hrází a rybníků.

5. Rewitalizace opevnění Věže Ciśnień.