Realizace projektu


   ● Stavební práce
   ● Podpora projektu

Stavební práce

Oprava a renovace Vodní pevnosti a jeho vybavení nezbytnou mediální infrastrukturou. Pevnost o rozloze 447,12 m2 se nachází v Městském parku, nedaleko centra města. Restaurační práce ochraňují pevnost před postupující devastací a celkovým zničením. Následující etapou bude zařízení Vodní pevnosti a následné vytvoření nezbytné infrastruktury k jejímu možnému využití k činnostem výchovným a kulturně-turistickým, tj. výstavní sály, gastronomie, obchod, rekreace. V rámci předpokládané činnosti se počítá i s výstavbou malé venkovní scény pro využití při kulturních akcích, jako například „Dni Twierdzy Nysa“.

Revitalizace dvoupodlažního objektu Bašty sv. Jadwigy o ploše 2 649,37m2, která stojí v samotném centru města. Činnost se bude soustředit na vybavení nezbytnou mediální infrastrukturou, její oprava a zařízení. Výhodná poloha v centru města umožní v těchto prostorách vytvořit centrum kultury, služeb a obchodu.

Podpora projektu

V rámci podpora projektu je plánována řada činností, mj. příprava a tisk brožur zaměřených obsahově na kulturu objektů nyského opevnění a akcí s nimi spojených, výroba informačních a směrových tabulí, organizace terénní akce „Dni Twierdzy Nysa adycja 2008“ v rámci které se uskuteční otevření komplexu Parku kulrurně-přírodního Tvrze Nysa.

Doplňkovými akcemi podpory projektu budou rovněž tiskové zprávy, rozhlasové relace, výstava fotografií a filmový materiál se záznamem realizace celého projektu.

Od 1. dubna jsou rovněž dostupné internetové stránky propagující realizaci projektu a také historické a turistické zajímavosti Nyské tvrze.