Dny pevnosti Nysa 2010
Vojáci Historykach ArmadZástupce organizátorů akce Dny pevnosti Nysa 2010 Vás srdečně zve k účasti na historicko-vzdělávací akci, která se uskuteční 30. července až 1. srpna 2010. Ta si klade za úkol přiblížit současnému člověku místo celé akce, ale také život vojáků napoleonského období. Akce se bude konat v pevnosti postavené v letech 1871 až 1874, jejíž původní podoba zůstala zachována až do dnešních dní. Tato pevnost bude také místem tábora historických armád.
V rámci této akce dovolujeme si Vás přizvat na rekonstrukci bitvy, na zobrazení dřívějšího táborového života, k soutěži armád a k seznámení se s nyskými památkami, jakožto i k pochodu historickými ulicemi města.
Stravování a ubytování je zajištěno v prostorách nyské pevnosti (pokud máte možnost vemte si sebou historické stany a nádobí). Peněžní úhrada za účast v bitvě je 140 zlotych za 1 vojáka. Markytánkám (1 na 10 vojáků) a tektéž vojákům mladším 16 let organizátor zajistí pouze stravu. Finanční úhrada za vyzbrojování (pušky, děla apd.) nedude hrazena.
O potvrzení účasti prosíme do 4 května 2010 prostřednictvím přiloženého formuláře, jenž je nutné poslat na výše uvedenou adresu, faxem nebo na e-mail
Další informace je možné získat na Oddělení kultury, sportu a turistiky u pana Pawła Kostrzewa, tel.: +48 77 40 80 578.
Z hlediska organizačního apelujeme na včasné a závazné přihlášení k účasti, vyhrazujeme si také právo eventuálního ověření počtu vojáků a markytánek.
Na Vaši případnou účast ve Dnech pevnosti Nysa 2010 se velmi těšíme a pevně věříme, že se jí zúčastníte.


                                                                            Jolanta Barská


starostka města Nysy.